Опитування щодо можливості запровадження е-гривні

(цифрової валюти Національного банку України – CBDC)

Про опитування

Національний банк працює над концепцією створення е-гривні – цифрової валюти центрального банку (CBDC). Ми почали вивчати це питання в 2016 році одними з перших у світі. У 2018 році було проведено пілотний проєкт з випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. За результатами пілоту ми опублікували Аналітичну записку по е-гривні і провели в Києві міжнародну конференцію на тему цифрових валют центробанків.

 

Наразі ми сконцентровані на дослідженні можливих сфер використання і потенційного попиту на е-гривню та хочемо спиратись у своєму аналізі на думку учасників українського фінансового ринку, споживачів та провідний світовий досвід.

 

Метою опитування є отримання експертних думок щодо перспектив запровадження та функціонування е-гривні в Україні, вивчення потенційного попиту і споживчих мотивацій у розрізі різних «юз-кейсів» та різних цільових аудиторій.

Про е-гривню

Е-гривня – це електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк України. Таким чином, е-гривня є фіатною валютою, яка обмінюватиметься на готівкові або безготівкові кошти у співвідношенні 1:1.

 

Запровадження е-гривні неможливе без створення та розвитку в Україні відповідної інфраструктури, включаючи інтеграцію з існуючою в країні платіжною інфраструктурою.

Розвиток екосистеми е-гривні має відбуватись на засадах державно-приватного партнерства. Тож, з метою належного рівня конкурентності та інноваційності е-гривні учасники українського фінансового та IT ринків матимуть можливість долучатись до її розвитку на взаємовигідних умовах.

Юз-кейси е-гривні

Наразі Національним банком України розглядаються такі юз-кейси (варіанти використання) е-гривні:

 

1. Інструмент для роздрібних безготівкових платежів фізичних осіб (P2P, P2B)

Е-гривня розглядається як інструмент для здійснення миттєвих роздрібних платежів фізичними особами, що може стати альтернативою існуючим засобам та інструментам роздрібних платежів – готівці, платіжним карткам, платіжним дорученням та електронним грошам.  
Перевагами е-гривні є: захищеність (погашення і розрахунки гарантуються Національним банком України), миттєвість, безпечність, прозорість.

 

2. Інструмент для цільових соціальних виплат (G2P)

Держава може виплачувати громадянам цільові соціальні виплати в е-гривні з можливістю функціоналу «розумних» цільових грошей (можуть витрачатись тільки на конкретні цілі). 

 

3. Інструмент для розрахунків за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (B2B)

Е-гривня розглядається як інструмент швидких прямих розрахунків за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, в тому числі без участі банківської системи (прямі розрахунки через гаманці е-гривні), що зможе забезпечити прямий доступ небанківських фінансових установ. Токенізація фінансових інструментів відкриє можливість укладання смарт-контрактів (тобто миттєвих та безвідкличних контрактів).

 

4. Інструмент для корпоративних платежів юридичних осіб (B2B)

Е-гривня та її інфраструктура може використовуватись як інструмент для швидких «оптових» платежів між юридичними особами всередині країни.

 

5. Інструмент для транскордонних платежів (B2B, Р2Р, Р2В)

Е-гривня та її інфраструктура може використовуватись як інструмент для транскордонних платежів між юридичними особами та/або фізичними особами. Забезпечується за рахунок взаємодії з іншими центральними банками. 

 

6. Дохідний фінансовий інструмент 

E-гривня – фінансовий інструмент, що може бути використаний лише з метою зберігання і накопичення коштів. На е-гривню може нараховуватись відсоток. В цьому юз-кейсі е-гривня не є платіжним інструментом. 
 

Опитування

Запрошуємо Вас взяти участь у опитуванні, що проводиться Національним банком серед учасників фінансового ринку. Зробіть свій вагомий внесок у розбудову інноваційної інфраструктури фінансового ринку.
Пройти опитування в окремому вікні